Paudelpadamprasad-Padam9999

पदम प्रसाद पौडेल~Padam Prasad Paudel~Paudelpadamprasad-Padam9999

Welcome To My Webpage

Friday 6 February 2015

हात्तीलाई माउतेले कुकूरलाई मालिकले चरालाई सिकारीले बिपक्षीलाई सत्ताधारीले हेप्नुको सट्टा हातमा साथ मिलाउदै गए सबैको भलो हुन्थ्यो होला। :- p

No comments:

Post a Comment

paudelpadamprasad